Kui Sul on soetatud kaubanduses müüdav kütteseade, tuleb järgida tootja kütmisjuhist.

Kui Sul on müüritud kütteseade, tuleb järgida pottsepa poolt väljastatud ahjupassis toodud juhiseid.

Muul juhul on oluline, et järgitaks põhitõdesid:

  • Küta alati kuiva puuga, homse kütmise puud too sisse täna!
  • Küta ALATI lahtise siibriga. Pooleldi avatud siiber ei anna rohkem soojust vaid vastupidi! Sedasi kütmine tekitab tahama, mis koguneb lõõri seintele tekitades isolatsiooni ja seega ei saa kivi soojust endale vaid soojus lendab korstnasse.
  • Tuli vajab põlemiseks õhku. Kui kütta ahju kinnise uksega (kui õhu pealevool ei ole lahendatud teisiti), toimub põlemine madalal temperatuuril, kolle ei saavuta oma temperatuuri ning täieliku põlemise asemel toimub mittetäielik põlemine ja tulemuseks on jällegi tahm.
  • Koldes põlegu ainult puit või tootja poolt ettenähtud materjal. Väga suure tõenäosusega ei ole tootja/pottsepp ette näinud koldes põletamiseks kilet ja muid pakkematerjale, suitsupakke, plastmassi, klantsajakirju, keemiliselt töödeldud puitu (immutatud, värvitud, liimitud, OSB, PLP) jne.
  • Vältimaks/leevendamaks pigi teket korstnas, küta esimene pliiditäis suvesiibriga. Nii saad korstna soojaks ja prandad tõmmet.
  • Süüta alati pealt! Ülevalt alla põlemine soojendab alumised puud ette, eralduvad puugaasid on ette soojenenud ning põlemisprotsess on puhtam ehk vähem tahma lõõrides ja korstnas.